Steunouder

Steunouder is een project waarbij kinderen worden ontlast die in gezinnen wonen waar er problemen zijn. Het is de bedoeling dat door het inzetten van een Steunouder vraagouders worden ontlast en zware jeugdzorg wordt voorkomen. Het accent ligt op het kind of de kinderen uit de gezinnen waar het door omstandigheden niet lekker loopt.

De Steunouders
Steunouders zijn vrijwilligers die ruimte in hun huis, hart en tijd hebben om een ander gezin te ondersteunen. Steunouders vangen kinderen op in hun dagelijkse leven. De kinderen van de Vraagouder draaien mee in het gezin en het ritme van de Steunouder. De meeste Steunouders vangen kinderen een dagdeel tot een dag per week op. Steunouders volgen een tweedaagse training om deze vrijwilligerstaak te kunnen uitvoeren en zijn verplicht om een VOG te kunnen overleggen. Steunouders kunnen mensen zijn die zelf een gezin hebben met jonge kinderen, of bij wie de kinderen de deur uit zijn. Het mogen ook senioren zijn of mensen die geen kinderen hebben, maar wel een groot hart voor kinderen.

 

De Vraagouders
Vraagouders zijn ouders die door allerlei oorzaken net even een extra steuntje in de rug nodig hebben om alle ballen in de lucht te kunnen houden. Of die door een klein beetje tijd voor zichzelf de zorg voor hun gezin beter aan kunnen. Vaak zitten vraagouders in een moeilijke tijd of hebben ze net een moeilijk e tijd achter de rug. Zo kan het zijn dat de ouders net gescheiden zijn, het kunnen tienermoeders zijn, er kan sprake zijn van psychische of lichamelijke problemen en zo voort. Vraagouders die in aanmerking komen voor een Steunouder hebben geen of een klein eigen netwerk van mensen die hen kunnen helpen bij het oplossen van problemen.

 

De Kinderen
De leeftijd van de kinderen die in aanmerking komen voor een Steunouder zijn kinderen van 0 t/m 13 jaar. De kinderen hebben over het algemeen geen zware problemen.

 

Matchen
Het bij elkaar brengen van de Steunouder en de Vraagouder noemen we “Matchen”. Het is erg belangrijk dat de Steunouder, de kinderen en de Vraagouder bij elkaar passen. Tanja van Driel, de coördinator Steunouders van SWP Zorgt voor deze matches. Er zijn intakegesprekken met de vraagouders en na de intake wordt er gekeken welke Steunouder er bij het gezin past. Als het na de kennismakingsperiode klikt gaan we een traject aan en is het de bedoeling dat als het kind of de kinderen worden opgevangen de Vraagouder zelf aan de slag gaat met het oplossen van de eigen problemen. Dit kan met via SWP, wij hebben goed contact met de zorgorganisaties en het maatschappelijk werk in Putten, waardoor er snel afspraken kunnen worden gemaakt.

Wat is Steunouder niet?

Een pleeggezin:
De kinderen worden opgevangen door vrijwilligers voor maximaal één dag per week.

Een logeer gezin:
De kinderen blijven nooit overnachten in een gezin en gaan ook niet mee op vakantie met de Steunouder.

Gastouder, Homestart of Doorstart:
Dit zijn projecten van onze partner Humanitas. Steunouder is geen vorm van kinderopvang en richt zich niet op het oplossen van de problemen die er in de Vraaggezinnen zijn, maar richt zich op het kind.

Meeleefgezin:
Een Meeleefgezin richt zich alleen op kinderen van 0-4 jaar van ouders met psychiatrische problematiek.

Wilt u steunouder worden? Bent u een vraagouder?
Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met:

Tanja van Driel, tel: 0341-357078 of stuur een e-mail naar: tvdriel@swputten.nl

Of kijk op https://steunouder.nl/putten
Steunouder Putten wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.oranjefonds.nl