Spreekuur notaris

Weet u welke mogelijkheden er zijn?

Bij het ouder worden krijgen veel 55-plussers vragen over schenkingen, het maken van een testament, de erfenis, en andere zaken met een juridisch karakter.
Ook kinderen kunnen bij opname van (één van) hun ouder(s) in een verzorgings- of verpleeghuis vragen hebben over het regelen en beheren van de financiën van ouder(s).

De notaris wil u hierover gratis informeren en advies geven. Mr. I.S. van ’t Spijker van notariskantoor Kuiper & Van ’t Spijker houdt op elke tweede maandagmiddag van de maand (uitgesloten december) op locatie Welzijn Putten een spreekuur, waar u met uw notariële vragen terecht kunt.

Kosten
Voor bovengenoemd spreekuur van de notaris worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanmelden
Indien u gebruik wilt maken van het spreekuur van de notaris, kunt u dat aangeven bij de receptie van Welzijn Putten via telefoonnummer (0341) 35 70 78 of contactformulier. U wordt dan ingepland voor een spreekuur van een half uur, tussen 13.30 en 15.30 uur.