Periode September t/m Mei
Dag Donderdagmiddag
Tijd 14.00 tot 16.00 uur
Plaats Foyer Stroud

Sjoelen