Vervoer

Langer zelfstandig door mobiliteitsdienst

De vervoersservice van Welzijn Putten richt zich op senioren.
Wij hebben als uitgangspunt dat regie over het eigen leven zolang mogelijk in stand moet blijven. Mobiliteit is daarbij een belangrijke factor. Niet altijd is er de mogelijkheid van eigen vervoer, een netwerk waar beroep op kan worden gedaan of is openbaar vervoer passend.

 

Vervoersmogelijkheden
De ouderenadviseur en mantelzorgconsulent bieden de mogelijkheid om samen te bekijken welke vervoersmogelijkheden er zijn. Niet altijd beschikt men over eigen vervoer, een netwerk waar beroep op kan worden gedaan of is openbaar vervoer de oplossing. De adviseur kan in een persoonlijk gesprek bekijken welke vorm van  mobiliteit mogelijk is en of wellicht de vervoersdienst van Welzijn Putten passend is.
Deze dienst van Welzijn Putten is bestemd voor 55-Plussers.
Samen met de ouderenadviseur zal tijdens een intakegesprek worden gekeken of men in aanmerking komt voor een lidmaatschap. Er zijn criteria, zoals o.a. de voorwaarde dat men zelfstandig in-en uit kan stappen.

Kosten
Voor een persoonlijk gesprek over vervoersmogelijkheden worden er geen kosten in rekening gebracht.
Indien er gebruik zal worden gemaakt van de mobiliteitsdienst, dan dient er een abonnement te worden afgesloten en worden er eenmalig administratiekosten in rekening gebracht. De adviseur zal u hierover informeren.

Gemeentegrenzen
De bus rijdt alleen binnen de gemeentegrenzen van Putten.
Op werkdagen van 8.30 – 12.15 uur en 13.30 – 16.45 uur
Rolstoelvervoer is (nog niet) mogelijk.

Indien u lid bent van de mobiliteitsservice van Welzijn Putten, dient zich één dag van te voren tussen 09.00 en 11.30 uur telefonisch op te geven via telefoonnummer 0341-35 70 78.
De vrijwilligers van de telefoondienst staan u dan graag te woord.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur of mantelzorgconsulent.