Ouderenadviseur

Wegwijzer in zorg- en welzijnsland

De samenleving verandert. Voor veel mensen betekent de verandering onzekerheid. De overheid wil dat mensen zoveel mogelijk hun problemen zelf oplossen en dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Er wordt van mensen verwacht dat zij een beroep doen op het netwerk om hen heen.
Om hierin te ondersteunen biedt Welzijn Putten in opdracht van de gemeente Putten verschillende diensten aan voor senioren. Eén van deze diensten is Ouderenadvies.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur werkt, op verzoek van de oudere, op terreinen van welzijn, zorg en wonen.
Vragen die op u afkomen kunnen zijn: kan ik hier nog blijven wonen? wie doet mijn tuin als ik het zelf niet kan? Hoe haal ik mijn boodschappen? hoe bezoek ik familie en hoe onderhoud ik contacten met anderen zodat ik me prettig voel? Wat zijn mijn financiële mogelijkheden? wie doet mijn administratie als ik het zelf niet kan?

Bij al deze vragen kunt u terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseur is goed op de hoogte van wat er mogelijk is voor ouderen en denkt met u mee over wat voor u de beste oplossing is. Zo nodig bemiddelt de ouderenadviseur voor u.

Contact
Het contact met de ouderenadviseur kan eenmalig zijn maar is soms ook voor wat langere tijd een steuntje in de rug.
De ouderenadviseur is een gratis voorziening die voor iedere 55 plusser in Putten beschikbaar is.