Missie & Visie

Missie

Stichting Welzijn Putten wil de onafhankelijke, flexibele bruggenbouwer zijn en  zich primair richten op de kwetsbare burgers binnen haar werkgebied.

Zij wil samen met hen en hun sociale netwerk werken aan het in stand houden en het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Daarbij worden beperkingen vertaald in mogelijkheden en wordt de kwaliteit van leven bepaald door de klant.

Stichting Welzijn Putten wil op het gebied van welzijn de partij zijn die zorgt dat in Putten iedereen vanuit eigen kracht, kan deelnemen aan de lokale samenleving.

Zij wil de mensen, die daartoe zelf niet in staat zijn ondersteunen, door een centraal en laagdrempelig loket te bieden,  hen te adviseren, te informeren en hen daarbij de benodigde en passende ondersteuning aan te bieden.
Onze kracht hierin is altijd dicht bij de burger te staan.

Visie

Het is onze visie onafhankelijk advies te geven. Met betrekking tot de cliënt gaan wij uit van de eigen kracht van het individu en de kracht van de samenleving. Wederkerigheid staat hierbij centraal en zorg op maat wordt gericht op het resultaat en vroegtijdig preventief ingrijpen. Hierbij kijken we niet waarop men recht denkt te hebben, maar wat de beperking is en waar men ondersteuning kan gebruiken.

Eigen kracht leidt tot actief burgerschap. Een samenleving met kwaliteit wordt mede bepaald door datgene wat mensen bindt. Het is aan de burgers zelf om invulling te geven aan de wijze waarop zij samenleven en voor binding zorgen. De visie van stichting Welzijn Putten is gericht op (tijdelijk) ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving. Door nauwere samenwerking met andere partijen zal stichting Welzijn Putten de komende jaren de functie krijgen van de spin in het welzijnsweb. Waar de burgers terecht kunnen voor al hun vragen (netwerkorganisatie).

”Stichting Welzijn Putten…Ondernemend in Welzijn”