Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Midden in de samenleving staan. Daar gaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) over. De algemene definitie is dat u als ondernemer de kwaliteit van de (lokale) leefomgeving wilt verbeteren. MBO kan op verschillende manieren. Naast sponsoring van activiteiten is werknemersvrijwilligerswerk een vorm van MBO waar steeds meer bedrijven voor kiezen.
U bent ondernemer in Putten. Een plattelandsgebied  met een hechte samenleving en verenigingsleven. Waarschijnlijk bent u nauw betrokken bij de activiteiten in uw dorp en wordt er regelmatig een beroep op u gedaan voor bijvoorbeeld sponsoring. Deze betrokkenheid bij de samenleving heet Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

 

Werknemersvrijwilligerswerk
Werknemersvrijwilligerswerk houdt in dat uw personeel zich tijdens werktijd als vrijwilliger inzet voor een maatschappelijk doel. Hierdoor ontstaat  een win-winsituatie ontstaat voor de samenleving en voor uw bedrijf. Eén van de voordelen voor uw bedrijf is dat u grotere naamsbekendheid krijgt. Maar ook bij uw personeel zal door het samenwerken een beter teamgevoel ontstaan. Daarnaast helpt u een organisatie en groep mensen die dit heel hard nodig heeft.

Advies Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?
Servicepunt Vrijwilligerswerk Putten is een onderdeel van stichting Welzijn Putten en is een onafhankelijk Servicepunt.
Inwoners en organisaties die met vrijwilligers werken, maar ook individuele bewoners kunnen hier terecht met vragen over vrijwilligerswerk.
Naast bemiddeling van vrijwilligers naar vacatures  is het geven van advies en ondersteuning een belangrijke taak van ons Servicepunt.

Door ons netwerk zijn wij zijn goed op de hoogte van de maatschappelijke behoeftes en weten daardoor ook waar en welke vrijwilligers nodig zijn.
Door bedrijven ons netwerk aan te bieden kunnen wij vraag en aanbod samenbrengen.
Wilt u advies over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, dan kunt u contact opnemen met onze vrijwilligersconsulent.