Langs het bospad van mijn vader

Respijtzorg
Om de zorg voor uw naaste (langer) vol te houden is het van belang dat u als mantelzorg ook een moment voor u zelf heeft. Naast lokale en regionale respijtzorg biedt Welzijn Putten zelf ook een tweetal diensten op gebied van respijt. Een daarvan is ” Langs het bospad van mijn vader”.

“Langs het bospad van mijn vader” 
Deze dienst heeft als doel het activeren en socialiseren van inwoners van Putten met geheugenproblematiek. Door het bieden van dit programma wordt de mantelzorger in de gelegenheid gesteld tijdelijk de zorg even los te laten.
Uiteraard kan de mantelzorger er ook voor kiezen deel te nemen en daardoor in contact te komen met andere mantelzorgers.

Inhoud programma:
• Een prikkelend en positief beweegprogramma
• Er kan op eigen tempo gewandeld worden
• Tijdens een koffiemoment de mogelijkheid tot persoonlijke uitwisseling
• Mantelzorgers hebben de keuze wel of niet aan deze dienst deel te nemen

Dit arrangement kan u worden aangeboden mede door de inzet van gespecialiseerde en geschoolde vrijwilligers van stichting Welzijn Putten.
De natuurexpert van Stichting Grensverleggende zal vanuit deze locatie dit beweegprogramma begeleiden.

Zie ook de mooie vermelding van deze dienst bij Movisie het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein.

Data:
Het programma wordt elke 2e maandag van de maand aangeboden.

Meer informatie?
Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Lisanne van den Hee, tel.nr. 0341-357078