Klussendienst

Meer woongemak, langer zelfstandig thuiswonen


Laagdrempelige ondersteuning
De Klussendienst is een van de diensten van Welzijn Putten om 55-Plussers ondersteuning te bieden, zodat zij zo lang mogelijk veilig zelfstandig kunnen wonen. Het klusteam bestaat geheel uit vrijwilligers. Aan huis worden kleine werkzaamheden uitgevoerd van een half uur/ maximaal een uur, tegen een geringe vergoeding.
De Klussendienst werkt oplossingsgericht en heeft daarnaast (soms) ook een signalerende functie. Wanneer aanvullende ondersteuning nodig lijkt, vindt terugkoppeling naar beroepskracht van Welzijn Putten. De beroepskracht, ouderenadviseur of mantelzorgconsulent, bekijkt vervolgens of extra hulpverlening wenselijk is, middels formele of informele zorg.

Deskundig team
Het vaste klusteam bestaat uit enthousiaste, deskundige vrijwilligers.
Door de verschillende competenties kunnen klussen verricht worden zoals:
Sloten smeren, gordijnrails of gordijnen ophangen, maar ook voor het opschonen van de computer en het instellen van tv of smart Phone draaien ze hun hand niet om. Soms is er niets kapot, maar kan de bewoner een apparaat niet bedienen, bijvoorbeeld omdat een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing ontbreekt of te complex is. Ook dan springen zij bij door het schrijven van een heldere instructie.

Hulpvragers
Alle aanvragen lopen via kantoor van Welzijn Putten. Niet alleen senioren dienen aanvragen in. Ook mantelzorgers signaleren technische of praktische problemen. Het klusteam biedt niet alleen een helpende hand aan senioren; zij ondersteunt en ontlast indirect ook de mantelzorgers en thuiszorg. Hierdoor kunnen deze hulpverleners hun zorgtaken beter en langer uitvoeren.

Reparatie/Klus Inloopochtend
Heeft u een kleine klus aan bijvoorbeeld uw staande lamp, radio o.i.d. dan kunt u ook iedere woensdagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur bij Welzijn Putten binnenlopen voor de reparatie. De vrijwilligers van de klussendienst staan voor u klaar om de reparatie uit te voeren. Tijdens het wachten is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken.

Aanmelding

Senioren (of mantelzorgers) die willen weten of hun klus ook in aanmerking komt, kunnen contact opnemen met Welzijn Putten.
Defecte, kleine huishoudelijke apparaten kunnen ook worden gebracht op woensdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur.