Sport- en cultuurlessen voor kinderen in armoede.

 

Meedoen aan sport en cultuur is erg belangrijk voor kinderen, maar omdat dit geld kost is het niet voor elk kind mogelijk.

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich lichamelijk, geestelijk en sociaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur verdeelt vanuit hun fonds geld dat door de regering ter beschikking is gesteld om kinderen te kunnen laten sporten of mee laten doen aan cultuurlessen. In 2017 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo’n 70.000 kinderen mee laten doen.

Helaas zijn er ook in Putten gezinnen die sport en cultuurlessen niet kunnen betalen doordat het inkomen van het gezin te laag is.

De gemeente Putten vindt het erg belangrijk dat kinderen wel kunnen meedoen. Daarom zijn er afspraken gemaakt met het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Welzijn Putten om het verdelen van het geld uit het fonds mogelijk te maken. Samen gaan wij er voor zorgen dat arme kinderen uit Putten kunnen meedoen aan sport en cultuur. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Wij willen dat alle kinderen en jongeren tussen de 4 en 17 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen.

Wat zijn de spelregels?

  • Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden.
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair.
  • De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling waar het kind les heeft, ouders hebben hier geen omkijken naar.Een Intermediair is een persoon die officieel geregistreerd staat bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en kan een hulpverlener of bijvoorbeeld iemand uit het onderwijs zijn. Intermediairs kunnen zich aanmelden op de website: https://www.allekinderendoenmee.nl
  • Het doen van een aanvraag duurt hooguit 5 minuten en kan het leven van een kind op een positieve manier veranderen.

Kijk voor meer informatie op: https://jeugdfondssportencultuur.nl

Of neem contact op met Tanja van Driel van SWP: tvdriel@swputten.nl  of 0341-357078