Periode Gehele jaar indien het weer het toelaat
Dag Woensdag- en vrijdagmiddag
Tijd 14.00 tot circa 16.30 uur
Plaats Jeu de boules banen Hof van Putten

 

jeu de boules