Het Servicepunt Mantelzorg biedt de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

  • Informatie
  • Advies en begeleiding bij financiële en/of praktische zaken
  • Emotionele steun
  • Educatie
  • Praktische hulp
  • Respijt/vervangende zorg

Mantelzorgconsulent
Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de zorg voor degene met ziekte of beperking.
Overbelasting ligt echter op de loer. Via het Servicepunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers enigszins ontlast worden bij de uitoefening van hun taak. Mantelzorgers van alle leeftijden kunnen voor informatie, advies of ondersteuning terecht bij één van de mantelzorgconsulenten van Welzijn Putten.
Ook vrijwilligers of beroepskrachten in de zorg kunnen voor advies over mantelzorgondersteuning terecht bij de consulenten.