De Koffer

Voor veel mensen is de zorg voor een naaste met een geheugenproblematiek zwaar.
Vaak is men 24 uur per dag in de weer.
Het kan dan nodig en wenselijk zijn om de mantelzorger te ontlasten.Het valt niet altijd mee om contact te maken met iemand met een ernstige geheugenproblematiek, om een gespreksonderwerp of activiteit te vinden en samen bezig te zijn.

De koffer is een concreet en praktisch middel waar zowel degene met het geheugenprobleem als wel de gesprekspartner een hoop plezier en ontspanning aan kunnen beleven.

Doel
Het activeren en stimuleren van inwoners van Putten met geheugenprobleem. Tevens biedt deze welzijnsdienst praktische handvatten en respijtzorg voor de mantelzorger(s)

Inhoud

  • Het gezamenlijk samenstellen van een persoonlijke koffer door de ouderenadviseur/mantelzorgconsulent en de mantelzorger.
  • De kernwoorden die centraal staan in het gebruik van de koffer zijn: prikkeling, herkenning, beleving en plezier.
  • Deze welzijnsdienst kan u worden aangeboden door inzet van gespecialiseerde en geschoolde vrijwilligers van stichting Welzijn Putten.