75+ Voorlichtingsservice

Kent u de weg?

In de gemeente Putten zijn veel voorzieningen en activiteiten voor ouderen. Er zijn voorzieningen waar u anderen kunt ontmoeten, uw hobby kunt uitoefenen of iets kunt leren. Andere voorzieningen zijn er op gericht om hulp en diensten aan te bieden die u helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Kijkje achter de voordeur
Omdat er zoveel voorzieningen zijn is het niet altijd makkelijk om te weten waar u ze kunt vinden en hoe u er het beste gebruik van kunt maken. Het huisbezoekteam 75+ van de Welzijn Putten wil u hierbij helpen.
De seniorvoorlichter is goed geïnformeerd over alle mogelijkheden die u ten dienste staan. Deze seniorvoorlichter is een vrijwilliger die werkt onder de verantwoordelijkheid van Welzijn Putten.

Bezoek
Als u 75 jaar wordt, ontvangt u een brief van Welzijn Putten met de vraag of u thuis bezocht wilt worden.
Via een huisbezoek krijgt u uitleg en informatie over diverse regelingen en voorzieningen. Aan bod komen o.a. onderwerpen als gezondheid, wonen, tijdsbesteding, geestelijke gezondheid en financiën.
Eveneens krijgt de gemeente door de huisbezoeken zicht op problemen en knelpunten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van woonplezier, veiligheid, mogelijkheden tot contact, toegankelijkheid van wegen en gebouwen e.d.( Let op: de gegevens worden anoniem verwerkt).
Eventueel vindt doorverwijzing naar andere instanties of ouderenadviseur plaats.

Ouderenadviseur
Heeft u op dit moment een vraag, dan hoeft u niet te wachten totdat u een brief van ons ontvangt met het aanbod voor een huisbezoek. Neemt u dan contact op met onze ouderenadviseur of mantelzorgconsulent.