Van harte welkom op de website van Stichting Welzijn Putten.

Stichting Welzijn Putten wil op het gebied van welzijn de partij zijn die zorgt dat in Putten iedereen vanuit eigen kracht kan deelnemen aan de lokale samenleving. Wij willen de mensen, die daartoe zelf niet in staat zijn ondersteunen, door een centraal en laagdrempelig loket te bieden, hen te adviseren, te informeren en hen daarbij de benodigde en passende ondersteuning aan te bieden.

“Uw partner in welzijn”

Stichting-Welzijn-Putten-Telefoonnummer